CENÍK

Upozorňujeme, že tento ceník je pouze orientační. Naše ceny jsou stanoveny individuálně, tzv. „na míru“ každého klienta.

Výslednou cenu ovlivňuje celá řada faktorů - čas předání podkladů,náročnost zpracování, přehlednost dodaných dokladů apod. 

 

Cena provedených prací je stanovena dohodou smluvních stran a může být účtována dle dvou různých variant:

1. platba za položky - cena je pevně dána a vychází z počtu skutečně zaúčtovaných položek

2. měsíční paušál - dle objemu práce, složitosti účtování a systému předávání dokladů

 

Ceník účetních služeb:

Daňová evidence:

1 položka peněžního deníku 12 Kč
Minimální měsíční platba – neplátce DPH 600 Kč
Minimální měsíční platba – plátce DPH 1000 Kč
Minimální měsíční platba – nezisk.org. 500 Kč

 

Účetnictví:

1 položka účetního deníku 15 Kč
Minimální měsíční platba – neplátce DPH 1.400 Kč
Minimální měsíční platba – plátce DPH 2.000 Kč
Minimální měsíční platba – nezisk.org. 800 Kč
Zpracování závěrky průměrná měsíční sazba

 

Daňová přiznání:

Daň z příjmů fyzických osob – podnikatel 900 Kč
Daň z příjmů fyzických osob - občan 400 Kč
Přehledy sociální a zdravotní pojištění 250 Kč
Daň z příjmů právnických osob 1.000 Kč
Daň z přidané hodnoty 0 Kč, zahrnuto v měs. platbě
DPH – souhrnné hlášení, kontrolní hlášení 200 Kč
Vyúčtování daně ze záv. činnosti 500 Kč
Vyúčtování daně vybírané srážkou 500 Kč
Daňové přiznání k silniční dani 300 Kč
Silniční daň - každý další vůz 50 Kč

 

Mzdy:

Přihlášení / odhlášení zaměstnance 100 Kč
Měsíční paušál – do 50. zaměstnanců 250 Kč
Zpracování mzdy 1. zaměstnanec 0 Kč/měsíc
Zpracování mzdy každý další zaměstnanec 140 Kč/měsíc
ELDP, potvrzení, tisk. sestavy 50-150 Kč

 

Ostatní:

Jednorázové zpracování daňové evidence od 1.000 Kč
Jednorázové zpracování účetnictví od 2.000 Kč
1 hodina účetní práce,poradenství, zastupování 440 Kč
1 hodina administrativní práce (neúčetní)

290 Kč

Cestovné 8 Kč/km
Sleva za elektronické vstupy procentem dle časové úspory

 

Ostatní položky v ceníku neuvedené se stanovují individuálně dle požadovaného rozsahu prací.

Pro získání individuální cenové nabídky, nás, prosím, kontaktujte.

SunLight CMS  •  administrace