MZDY

Provádíme:

► registraci nových zaměstnavatelů na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách,

► zpracování dokumentů pro nástup i výstup zaměstnance (pracovní smlouvy, dohody, prohlášení k dani, poklad pro lékařské prohlídky, potvrzení o zaměstnání),

► zastupování a elektronickou komunikaci s OSSZ - Přihlášky / odhlášky, evidenční listy,

► zastupování a elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem,

► měsíční zpracování mezd zaměstnanců včetně výpočtu nemocenských dávek,

► měsíční přehledy o vyplacených dávkách pro ZP a OSSZ, hromadná oznámení o změnách,

► podklady pro žádosti o důchod zaměstnanců,

 roční zúčtování záloh na daň z příjmu zaměstnanců,

 výpočet exekucí a srážek nařízených soudem,

► zpracování podkladů pro odškodnění pracovních úrazů,

 tiskové sestavy dle požadavku klienta (např. přehledy čerpání dovolené, pracovních neschopností atd.),

 potvrzení o příjmu pro účely výplaty sociálních dávek nebo žádostí o úvěr,

► sledování lékařských prohlídek a školení zaměstnanců,

► evidenci zaměstnaneckých benefitů.

SunLight CMS  •  administrace